Sản phẩm bán chạy

Bộ siêu gỡ DO-004

Mã số sản phẩm :
Liên hệ

Kích thước 75mm x 35mm
 
Ứng dụng
Tháo, gỡ đinh & dây hợp cho các loại tem an ninh,…
 
Lực hút
1200GS

Sản phẩm liên quan